Danh Sách Các Công Ty Trong Khu Chế Xuất Linh Trung
8932 Lượt xem

Danh sách các công ty trong khu chế xuất Linh Trung - Tp Hồ Chí Minh

 

1.CTY LD KHAI THÁC KD KCX SÀI GÒN - LINH TRUNG (SEPZONE-LINH TRUNG)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38962356 

 
Fax: 38962350

 

2.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SUPER GIANT

Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM

Địa chỉ: LÔ 1-2-3-4 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975948

Fax: 38975947

Email: sugu@hcm.vnn.vn

 

 

3.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP JYE SHING

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 107/111 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240405

Fax: 38974969

Email: jsvietnam@jyeshing.com.vn 

quạt hơi nước công nghiệp
 

 

4.CTY TNHH DANU VINA

Ngành nghề: XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY

Địa chỉ: LÔ 56-58 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975066

Fax: 38975069

Email: acct@danuvina.com.vn

 

 
 

 

5.NGÂN HÀNG TM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) - CN THỦ ĐỨC

Ngành nghề: NGÂN HÀNG

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38966806

Fax: 37225606

Website: www.vietcombank.com.vn

 

 

6.CTY TNHH YUJIN VINA

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: LÔ 71-74 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975952

Fax: 37245217

Email: kreves-6@vnn.vn ; yujin@hcm.vnn.vn

 

 

7.CTY TNHH MINIGOLD VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 77-78 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974891

Fax: 38974887

Email: minigold@hcm.vnn.vn 

 
 

 

8.CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỈNH PHONG VIỆT NAM (TOP VISION)

Ngành nghề: KHUNG TRANH, KHUNG HÌNH

Địa chỉ: LÔ 16-18 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38968436

Fax: 38968574

Email: jmdd@hcm.vnn.vn

 

 

9.CTY TNHH CHARM MING (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ỐNG, ỐNG NỐI

Địa chỉ: LÔ 49-51 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974885

Fax: 38974894

Email: weichen@hcm.vnn.vn ; 

 
 

 

10.CTY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VN)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 32-34-36 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975026

Fax: 38974987

 

 

11.CTY TNHH LYNTEX VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 20 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975204

Fax: 38975203

Email: babyworm@domexvn.net

 

 

12.CTY TNHH KACHIBOSHI (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GĂNG TAY

Địa chỉ: LÔ 7-8 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969709

Fax: 38969708

Email: kachiboshivn@hcm.vnn.vn

 

 
 

13.CTY TNHH NISSEI ELECTRIC VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: LÔ 95 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974753

Fax: 38974754

 

 

14.CTY TNHH DAE-YUN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 23-25 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38962722

Fax: 38962719

Email: daeyun-vn@hcm.fpt.vn

 

 

15.CTY TNHH SX HÀNG DA LATEK (VIỆT NAM)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 36-40 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969409

Fax: 38966853

Email: latekvnc@hcm.vnn.vn

 

 

16.CTY TNHH KOLLAN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 35-37 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38969426

Fax: 38969428

Email: kollan@vn.megawell-ind.com

 

 

17.CTY TNHH ĐIỆN KHÍ TRUNG NHẤT (VIỆT NAM)

Ngành nghề: ĐIỆN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ ĐIỆN

Địa chỉ: LÔ 14 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974509

Fax: 38974174

Email: j_y@hcm.vnn.vn

 

 

18.CTY TNHH SX UPGAIN (VN)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: 64-66-68 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38967155

Fax: 38967154

 

 

19.CTY TNHH SUNG SHIN VIỆT NAM

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 113-114-116 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974199

Fax: 38974197

 

 

20.CTY TNHH FUJI IMPULSE VIỆT NAM

Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975387

Fax: 38975389

Website: www.fujiimpulse.co.jp

 

 

21.CTY TNHH ĐỒ GỖ C.C

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 73-75 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975295

Fax: 38975296

Email: c.cvn@hcm.vnn.vn

 

 

22.CTY TNHH KREVES VINA

Ngành nghề: NHÀ BẾP, NHÀ ĂN - THIẾT BỊ & DỤNG CỤ

Địa chỉ: LÔ 76 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240395

 

 

23.CTY TNHH SÀI GÒN PRECISION

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 15 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38974387

Fax: 37240389

Email: spclt@spclt.com.vn

 

 

24.CTY TNHH THÁI THUẬN (PARAMOUNT)

Ngành nghề: DỆT KIM - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 47 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37241268

Fax: 37241266

Email: paramount@hcm.vnn.vn

 

 

25.CTY TNHH ASTRO SÀI GÒN

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: LÔ 70-72 KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38964774

Fax: 38964773

 

 

26.TT DV VIỆC LÀM KCX LINH TRUNG

Ngành nghề: LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM - TỔ CHỨC & DỊCH VỤ

Địa chỉ: KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37241802

 

 

27.CTY TNHH DOMEX (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 27-29 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37240375

Fax: 37240373

Email: domex_vn@domexvn.net

 

 

28.CTY TNHH IWASAKI ELECTRIC VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN

Địa chỉ: LÔ 73 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291854

Fax: 37291858

 

 

29.CTY TNHH YOUYOUWINGS

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 75-76-77 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291457

Fax: 37291461

Email: uuwings@hcm.fpt.vn

 

 

30.CTY TNHH GREYSTONE DATA SYSTEMS VIỆT NAM

Ngành nghề: VI TÍNH & TIN HỌC

Địa chỉ: LÔ 62A ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291473

Fax: 37291708

Website: www.greystoneds.com

 

 

31.CTY TNHH SX BAO BÌ PACKAMEX VN

Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ: LÔ 20 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291030

Fax: 37291031

 

 

32.CTY CP TMDV SX AN THÁI

Ngành nghề: ĂN UỐNG - DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 84A3 KP4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295812

 

 

33.CTY TNHH MAY MẶC KIM HỒNG

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 61 ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291829

Fax: 37291835

Email: kh@kh.com.vn

 

 

34.CTY LD VẬN TẢI HỖN HỢP VIỆT NHẬT 2 (LOGITEM VN)

Ngành nghề: VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Địa chỉ: LÔ 87 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38975402

Fax: 38975412

 

 

35.CTY TNHH SAP VIỆT NAM

Ngành nghề: IN LỤA, VẢI

Địa chỉ: LÔ 44-46B ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291847

Email: sapvietnam@hcm.vnn.vn ; sapvina@gmail.com

 

 

36.CTY TNHH THEODORE ALEXANDER

Ngành nghề: GỖ - THIẾT KẾ & TRANG TRÍ ĐỒ GỖ

Địa chỉ: LÔ 50-57 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292108

Email: info@theodorealexander.com

 

 

37.CTY TNHH 99 VINA

Ngành nghề: THÊU - DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 23B ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291999

Fax: 37291859

 

 

38.CTY TNHH D.I

Ngành nghề: VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Địa chỉ: LÔ 69-71 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295570

Fax: 37295574

Email: tamanie@di.com.vn

 

 

39.CTY TNHH SADEV DECOLLETAGE VIỆT NAM

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 22A ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291866

Fax: 37291865

Email: sadevina@hcm.vnn.vn

 

 

40.CTY TNHH MEINAN (VIỆT NAM)

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 67 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292979

Fax: 37292933

Email: MEINAN@HCM.VNN.VN

 

 

41.CTY TNHH VINA WOOD

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 38-43 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291879

Fax: 37291878

Website: www.vinawood.us

 

 

42.CTY TNHH DAE - HEUNG VINA

Ngành nghề: NÓN, NÓN BẢO HIỂM

Địa chỉ: LÔ 78A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 38977791

Fax: 38977795

 

 

43.CTY TNHH VDH SAFES SÀI GÒN

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 5 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291875

Fax: 37291874

Email: info@vdhsafes.com

 

 

44.CTY TNHH DID ELECTRONICS VIỆT NAM

Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN

Địa chỉ: LÔ 47B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291302

Fax: 37291300

 

 

45.CTY TNHH SPRINTA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 58-60 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291891

Fax: 37291890

 

 

46.CTY TNHH PURATOS VIỆT NAM

Ngành nghề: THỰC PHẨM

Địa chỉ: LÔ 23A ĐƯỜNG B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291421

Fax: 37291422

Website: www.puratos.com

 

 

47.CTY TNHH YESUM VINA

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 8-LÔ 9A ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291903

Fax: 37291905

 

 

48.CTY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG FONGTECH

Ngành nghề: MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY & DỊCH VỤ

Địa chỉ: LÔ 9B ĐƯỜNG 5 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290335

Fax: 37290334

Email: fongtech@hcm.vnn.vn

 

 

49.CTY TNHH ĐÀI PHÁT

Ngành nghề: XE MÁY - PHỤ TÙNG

Địa chỉ: LÔ 77B KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292838

Fax: 37292840

Email: taifa@vnn.vn

 

 

50.CTY TNHH GLENTRUAN

Ngành nghề: NỘI THẤT - VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: LÔ 45 ĐƯỜNG 2 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290544

Fax: 37290542

Email: info@glentruan.com

 

 

51.CTY TNHH QUỐC TẾ TESSINN

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: LÔ 59 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292882

 

 

52.CTY TNHH WANG-LIH VIỆT NAM

Ngành nghề: BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ

Địa chỉ: LÔ 46A ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290574

Fax: 37290576

Email: daiphat120333457@hcm.vnn.vn

 

 

53.CTY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291768

Fax: 37291767

Email: ntvn@newtoyovn.com

 

 

54.CTY TNHH FREETREND INDUSTRIAL A (VN)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 26-37 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290500

Fax: 37290499

Email: kj-hoa@freetrend-vn.com

 

 

55.CTY TNHH TIMATEX VIỆT NAM

Ngành nghề: CAO SU - SẢN PHẨM

Địa chỉ: LÔ 80 ĐƯỜNG 1 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37295219

Fax: 37295223

 

 

56.CTY TNHH GOONAM VINA

Ngành nghề: CỬA

Địa chỉ: LÔ 18 ĐƯỜNG 4 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290498

Fax: 37290496

Email: goonamvina@vnn.vn

 

 

57.CTY TNHH E-WON VIỆT NAM

Ngành nghề: THÊU - THIẾT KẾ MẪU

Địa chỉ: LÔ 46A1 ĐƯỜNG 3 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37291886

Fax: 37291894

 

 

58.CTY TNHH SUPER ART (VIỆT NAM)

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: LÔ 47A ĐƯỜNG A KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37290710

Fax: 37290711

Email: suoerart_vn@yahoo.com

 

 

59.CTY TNHH BAO BÌ NHỰA CHUNG VA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: NHỰA - BAO BÌ

Địa chỉ: LÔ 79 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37293620

Fax: 37293619

Email: angela@chungva.com.hk

 

 

60.CTY TNHH BUILD-UP VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: LÔ 81-82 KCX LINH TRUNG 2, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM

Điện thoại: 37292353

Fax: 37292352

Email: hdvo@build-up-plastic.com

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN HIỆP PHÁT - Nhà cung cấp và lắp đặt quạt thông gió nhà xưởng công nghiệp

Tin tức khác